КВС България – ESG Академия
Специализирана програма за обучение в областта на устойчивото управление
Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, и СУ „Св. Климент Охридски”, разработиха специализирана програма за устойчиво управление.
Целта на програмата е да формира знания за икономическите и социалните последици от климатичната криза, управлението на нефинансовите рискове и инвестирането в продукти и услуги, които да изведат бизнеса до водеща позиция в контекста на зелената икономика.
За академията
Живеем във време, когато ESG (екологичното, социално и корпоративно управление) е в основата на устойчивото и отговорно инвестиране. Компаниите се убеждават, че бизнесът им ще да бъде успешен и ще генерира силна възвращаемост, само ако създава стойност за всички заинтересовани страни.

Основаната цел, която си поставя „КВС България - ESG академия“ е да обучи специалисти, способни да предложат набор от устойчиви решения във всички публични и частни пазари. Способни да насочват капитала на компаниите, не само за да оформят финансова печалба, но също така и да променят въздействието, което оставяме върху света. Специалисти, създаващи гъвкави бизнес модели способни да поддържат дългосрочен растеж. Адаптивни специалисти, с регулаторен бекграунд, подготвени да донесат иновативност и позитивен имидж на компанията, за която работят, сред служители, клиенти и обществото като цяло.
В „КВС България – ESG Академия" ще се изучават пет основни модула:
  • ESG управление и отчетност;
  • Зелена, кръгова и социална икономика;
  • Енергийна и климатична политика;
  • Адаптация и устойчивост към климата;
  • Устойчиви финанси.
Защо да кандидатствате
Практически умения за създаване на климатични политики и действия
Знания за Европейския зелен пакт и възможностите за бизнеса в прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика
Сертификат за участие от най-престижните институции в своята област
Академията се финансира от ОББ, част от КВС Груп в България
За кого е програмата
„КВС България - ESG Академия” е подходяща за професионалисти в сферата на управлението и финансите, представители на регулаторни органи, бизнес, служители на КВС Груп, специалисти и студенти с интереси в областта на корпоративната социална отговорност, човешките ресурси, образованието, правото, съответствието и финансите. Накратко за всички, които желаят да развият своето разбиране за ESG (екологичното, социално и корпоративно управление).
Чрез „КВС България ESG Академия", ОББ ще инвестира в професионалното и лично развитие на своите колеги, партньори и бъдещи служители, защото вярва, че това е основата за постигането на по-големи цели.
Важни дати
Лектори
Доц. д-р Атанас Георгиев
Декан (от 2019 г.) на Стопанския факултет и Ръководител на Катедра "Икономика и управление по отрасли". Директор на магистърски програми "Енергийни пазари и услуги" и "Фасилити мениджмънт".
Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и член на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“.Издател на сп. Фасилитис и сп. Ютилитис.
Г-жа София Касидова
Ръководител на стратегическото и устойчиво развитие в ББР. Има дълъг професионален опит в банковия сектор, като вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие, в областта на инвестиционно банкиране в CSFB и като консултант по корпоративни финанси и развитие, председател на надзорния съвет на Банка Биохим .
Заемала е длъжностите заместник-министър на икономиката и заместник-министър на транспорта и съобщенията в правителството на Симеон Сакскобургготски от 2001 г. до 2005 г. София е магистър е по икономика от CEU – Прага, магистър по „Международни финанси“ от Университета Рединг - Англия, и притежава  диплома по финанси от Said Business School на  Университета Оксфорд. Автор е на академични публикации и статии, лектор по теми на устойчивите финанси, оценка на инвестициите и стратегическо планиране.
Гл. ас. д-р Марина Стефанова
Директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет.
Консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“. Член на управителния съвет на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България и на Настоятелството на Българска хранителна банка.
Гл. ас. д-р Мария Трифонова
Асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Софийския университет.
Основните ѝ компетенции са в областта на възобновяемата енергия и нейната пазарната интеграция, националните и европейски политики за декарбонизация, както и социо- икономически аспекти на енергийния преход. Като научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията, тя участва в приложни изследователски проекти в областта на социално-икономически аспекти на прехода във въглищните региони, офшорен вятър, енергиен преход. Д-р Трифонова също така е гост-изследовател в Европейския съвет по външна политика. Членува в Мрежата на учените, изследващи прехода към устойчивост, и в българския комитет на Световния енергиен съвет.
Апостол Дянков
Старши климатичен експерт във WWF България.
Работи за подобряването на националните и европейски климатични политики, както и подпомага институции и компании да прилагат природо-базирани решения за смекчаване на и адаптация към климатичните промени. Има над 10 години опит в оценки и остойностяване на екосистемни услуги, в рамките на европейски проекти и корпоративни инициативи. От 2014 г. обучава младежи, прохождащи в бизнеса, в рамките на програма за зелено предприемачество GREENT на JA Bulgaria. Участва като ментор и обучител в младежката предприемаческа платформа PandaLabs.
Д-р Кирил Величков
Директор Европейски проекти и финансови институции, ОББ и Мениджър на Център за компетенции на KBC Group за Европейски Финансови инструменти.
Представлява КВС Group в работната група за кредитни гаранции по линия на Vienna Initiative 2.0, както и Асоциацията на банките в България при програмиране на еврофондовете. Представител на ОББ в РГ на КРИБ за европейските програми, както и на ОББ Интерлийз в РГ за европрограми към Българска лизингова асоциация. Има повече от 23 години опит с програмите на ЕС. Работил е по програмите ФАР и СОКРАТ, в Центъра за изследване на демокрацията, както и в Гьоте институт, където е бил отговорен за Европейските програми в Югоизточна Европа; Консултирал български и чуждестранни министерства, бил е и независим експерт в ЕК. Той е и университетски преподавател.
Програма